Een tunnel voor/van iedereen!

Een tunnel voor/van iedereen!

1 december 2017 Geen categorie 0

Afgelopen raadsvergadering(en) zijn besluiten genomen die impact hebben op elke inwoner van Heerhugowaard, niet alleen financieel, maar ook een verandering in de toekomstig dagelijkse handelingen. Zoveel impact dat er twee avonden nodig waren om een goed besluit te doen nemen. Op dinsdagavond werd al snel duidelijk dat er twee avonden nodig waren om te besluiten over aan de ene kant de “spoortunnel” en aan de andere kant het grondstoffenbeleidsplan (oftewel: de extra plastic bak). Maar eerst: de tunnel!

Ongeveer tien jaar (!!) is er over gedaan om een besluit te nemen over de spoortunnel inclusief het aanpakken van de kruispunten. Het is een feit dat de kruispunten zeer gevaarlijk zijn en al jarenlang een doorn in het oog voor inwoners en gemeente. Via een presentatie vorig jaar gaf het college een voorkeursvariant aan, waarna in samenspraak met klankbordgroepen tot het definitieve plan is gekomen: een spooronderdoorgang, niet meer linksaf op de Zuidtangent, stoplichten op de kruising Zuidtangent/Stationsplein en een knip in de Industriestraat. Het definitieve plan heeft bizar veel weg van de voorkeursvariant, hebben de klankbordgroepen dan daadwerkelijk wel invloed gehad?

In de politiek is enige scepsis aanwezig over deze klankbordgroepen. Leden van deze groepen waren vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, maar ook VVE’s, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Een breed scala, maar wat wij misten waren de gebruikers van het stationsgebied en de inwoners die dagelijks over deze weg rijden, een gemiste kans. Immers, dit project van €24 miljoen euro heeft impact op de hele bevolking.

Dat is een hoop geld, zeker als je weet dat dat de gehele spaarpot is van de gemeente. Opgebouwd met winsten die de gemeente nu al neemt op mogelijke verkoop van gronden in de toekomst. Dat klinkt gek, maar is de realiteit. Niet voor niets nam fractievoorzitter Freek Marchal het spaarpotje van zijn dochter mee om te laten zien dat het geld van onze jeugd nu al wordt gebruikt terwijl dit nog niet eens hebben. Daarnaast is er nog een bijkomstigheid, van de €24 miljoen heeft de gemeente er 18 en is er nog 6 nodig van de provincie. Alleen over dit bedrag heeft de provincie nog steeds niet besloten.

Vervolgens kwam wethouder Stam met een vliegwieleffect, het trekt investeerders aan in het gebied om te gaan investeren in woningbouw (Henselmans heeft zijn plannen reeds gepresenteerd, maar ook Edwin Groen is bezig om kantoren om te zetten in woningen). Echter, zoals het totale plan: niets is zeker. Het geld niet, de investeerders niet, maar toch vraagt de wethouder vertrouwen te hebben in het plan.

En dat is een lastig iets. Wellicht heeft u vernomen dat Nederland Duurzaam heeft ingestemd met het plan, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De geschetste onzekerheden hierboven zijn deels weggenomen. Er zijn amendementen aangenomen dat wanneer de 6 miljoen van de provincie niet komt het plan niet doorgaat. Daarnaast heeft Nederland Duurzaam het besluit weten aan te passen dat er zo spoedig mogelijk intentieovereenkomsten worden gesloten met investeerders, dit inzichtelijk wordt gemaakt en dat er een update vanuit het college van B&W aan de Raad wordt gegeven met betrekking tot de voortgang. Ten slotte het belangrijkste, wij hebben afgedwongen dat het gebied meteen wordt aangesloten op het Waardse Energie Circuit (WEC), wij vinden namelijk dat wanneer je toekomstig geld uitgeeft je een plan moet hebben dat ook toekomst bestendig is.

Kortom, de tunnel komt er. Op naar een duurzaam en veilig stationsgebied!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *