Nederland Duurzaam, eindelijk een partij voor de jongeren!

Nederland Duurzaam, eindelijk een partij voor de jongeren!

12 maart 2018 Geen categorie 0

Dat is eigenlijk wel de conclusie die we kunnen trekken naar aanleiding van alle antwoorden op de stellingen van het Heerhugowaards Nieuwsblad en De Koerier, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen weken zijn er diverse stellingen aan bod gekomen, zoals meer jongerenhuisvesting ten opzichte van andere huisvesting. Nederland Duurzaam is één van de weinigen die daar positief tegenover staat, want wij zien onze jongeren liever blijven dan vertrekken.

Daarnaast hebben wij ons verbaasd over bepaalde stellingnames van met name de coalitiepartijen. Zo is er nog geen twee maanden geleden hoogbouw plannen bij de Van Foreestraat en Van Duivenvoordestraat (centrum) door de coalitie goedgekeurd, zonder draagvlak in de omgeving. Deze zelfde coalitie partijen, zoals de HOP (grootste partij), verkondigen nu dat zij tegen hoogbouw zijn in het centrum en voor draagvlak gaan bij bouwprojecten. Nederland Duurzaam heeft destijds haar verantwoordelijkheid genomen en tegen het plan van de Van Duivenvoordestraat gestemd, met name door het gebrek aan draagvlak en duurzaamheidsambitie.

Kortom, wij zijn blij dat de Heerhugowaardse partijen nu kleur bekennen, hetgeen de afgelopen vier jaar voor sommigen lastig bleek te zijn. Hieronder vind u de antwoorden van Nederland Duurzaam op de stellingen van het Heerhugowaards Nieuwsblad en De Koerier.

Heerhugowaards Nieuwsblad

‘De HAL-regio zou zich als één gemeenten moeten profileren’.

Oneens
Nederland Duurzaam kijkt verder dan alleen de gemeentegrenzen, echter wij vinden het nu nog te ver gaan om de HAL-regio als één gemeente te profileren. Wij onderschrijven het belang van verdere regionale samenwerking, maar geven de prioriteit aan het succesvol afronden van de ambtelijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk. Daarna zijn we klaar voor de volgende stap, namelijk een sterke regionale samenwerking tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Betere samenwerking zorgt voor schaalvoordelen voor alle betrokkenen, daarnaast hebben wij als regio een grotere stem naar Den Haag toe. Kortom, rond eerst de ambtelijke fusie af en daarna kijken we verder.

‘Heerhugowaard moet zo snel mogelijk af van het gebruik van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas.’

Eens!
Dit mag eigenlijk geen discussie meer zijn. Fossiele brandstoffen, kolen, olie en gas zijn in aanschaf goedkoop, maar zijn duur wanneer je kijkt wat voor impact het heeft op onze samenleving. Met name de gezondheid van alle inwoners heeft hieronder te lijden. In  een duurzame stad als Heerhugowaard moeten wij verder kijken dan enkel de bekende fossiele brandstoffen. Nederland Duurzaam vindt dan ook dat de gemeente de taak heeft om een voorbeeld te stellen naar de inwoners en investeren moet in duurzame ontwikkelingen, zoals energiezuinige woningen, ondergrondse energienetwerken om vraag en aanbod op elkaar af testemmen en genoeg oplaad voorzieningen in en rondom Heerhugowaard.

‘Er worden voldoende betaalbare woningen gebouwd’

Oneens
Nederland Duurzaam vindt dat er op dit moment te weinig betaalbare woningen worden gebouwd voor de inwoners van Heerhugowaard. Door de stijgende huizenprijzen, rente en financieringseisen is het lastig voor starters om een woning te vinden in Heerhugowaard. Maar niet alleen de woningbouw is het probleem, ook de doorstroom moet beter verlopen om starters kansen te bieden om zich te huisvesten in Heerhugowaard. Nederland Duurzaam gaat dan ook volledig voor betaalbare woningen voor zowel jongeren als ouderen, uiteraard met onze duurzaamheids ambitie. Een Heerhugowaard waar iedereen zich kan vestigen en zich thuis voelt, daar gaan wij voor! Verder kijken dan vier jaar, 21 maart, Nederland Duurzaam

‘Heerhugowaard moet voorop lopen wat betreft de invoering van de gekozen burgemeester’

Oneens
Nederland Duurzaam is voor een transparanter proces rondom het aanstellen van de burgemeester, maar vindt dat een direct gekozen burgemeester geen oplossing is. Wij zien namelijk weinig tot geen voordelen. Een burgemeester is de onafhankelijke voorzitter van de raad en dat moet ook zo blijven. Een direct gekozen burgemeester zal de positie van onafhankelijk voorzitter doen aantasten. Wij zien dan liever dat mensen kunnen stemmen op een selectie potentiële burgemeesters voorgedragen door de commissaris van de Koning, dit is wat ons betreft de beste variant.

‘De onroerendezaakbelasting (OZB) moet omlaag, ook al gaat dit ten koste van gemeentelijke voorzieningen.’

Oneens
De onroerendezaakbelasting mag van ons best stijgen, maar niet meer dan de indexatie, aangezien er nu geen aanleiding is om de ozb meer te laten stijgen. Zeker om de voorzieningen in Heerhugowaard in stand te houden, Nederland Duurzaam is namelijk ervan overtuigd dat Heerhugowaard stedelijke voorzieningen verdient om de gemeente interessant te houden voor inwoners en ondernemers. Toch staan wij voor een efficiënte gemeente om zo de lastendruk voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden, wij zullen de aankomende vier jaar er voor strijden om de meest kosten efficiënte gemeente van Nederland te zijn. Doe met ons mee, stem 21 maart Nederland Duurzaam.

‘Er mag meer hoogbouw komen in het centrum van Heerhugowaard’

Eens
Nederland Duurzaam is nooit tegen hoogbouw geweest, zeker gezien het tekort aan betaalbare woningen voor zowel jongeren als ouderen. Er zijn zelfs locaties die zich perfect lenen voor hoogbouw. Kijk bijvoorbeeld naar de omgeving van Middenwaard, wat wij ook als centrumlocatie zien. Wat wij belangrijk vinden is dat er samen met de omgeving naar een goede oplossing wordt gezocht, zodat er woningbouw gerealiseerd wordt dat in de omgeving past. Wij verbazen ons dan ook over de stellingname van sommige coalitiepartijen, zoals de HOP, die nu tegen zijn, maar hoogbouw plannen zoals v. Duivenvoordestraat, waar geen draagvlak in de buurt was, er wel doorheen hebben gedrukt. Geen draagvlak en geen duurzame ambitie heeft ons destijds besloten om tegen te stemmen.

De Koerier

‘De ambtelijke fusie met Langedijk is een slecht idee’ 

Oneens
Heerhugowaard en Langedijk werken op meerdere gebieden al samen en doen dit naar tevredenheid. Nederland Duurzaam vindt het dan ook positief dat de twee gemeentes op ambtelijk niveau gaan fuseren. Wij zien het op termijn ook nog wel gebeuren dat de beide gemeentes compleet samen gaan om schaalvoordelen te behalen en een grotere vuist te kunnen maken richting Den Haag. We moeten tegenwoordig verder kijken dan alleen onze gemeente en de vruchten plukken van het regionaal samenwerken. Dit kan goed zijn voor Heerhugowaard en voor Langedijk. Beide gemeenten hebben wel hun eigen karakteristieken, die kunnen wat ons betreft gewoon blijven bestaan. Waar wij komende periode wel scherp op gaan letten is dat dit niet wordt aangelopen als verkapte bezuinigingspoging. Het snijden in het personeelsbestand mag nooit een reden zijn om een ambtelijke fusie aan te gaan. De fusie moet wat ons betreft leiden tot een het verbeteren van de kwaliteit van twee groeiende en bruisende gemeenten.

‘Bouwprojecten op inbreilocaties in Heerhugowaard mogen maximaal vier verdiepingen hoog zijn’

Oneens
Het is met de groeiende bevolking niet te voorkomen dat wij hier en daar de hoogte in moeten. Wij zijn kritisch op inbreilocaties, want ze moeten passen in het beeld, voldoen aan een vraag naar woningen voor bepaalde groepen en er moet ook draagvlak zijn van de buurt eromheen. De hoogte hoeft echter niet van te voren worden vastgesteld op vier lagen. Er zijn al meerdere plekken in Heerhugowaard waar al tot zeven verdiepingen is gebouwd. En op bepaalde plekken kan dat best, sterker nog kan dat zelfs heel mooi staan. Zeker als het ook nog eens heel duurzaam wordt gebouwd en de bewoners daardoor met een lage energierekening komen te zitten. Hoogbouw is lang niet overal wenselijk, maar waar het past, duurzaam wordt gebouwd en voldoet aan een behoefte willen wij niet bij voorbaat aan een rigide getal van vier woonlagen vasthouden. Stem 21 maart voor de toekomst, Nederland Duurzaam.

‘Jongerenhuisvesting moet in Heerhugowaard prioriteit krijgen boven de realisatie van woningen voor senioren.’

Eens
Nederland Duurzaam is van mening dat het tijd is om betaalbare huizen te bouwen voor de jongeren in Heerhugowaard. Wij zien nog te veel jongeren verhuizen naar omliggende gemeenten, omdat de focus ligt op woningen in het midden en dure segment. Dit is juist het segment wat voor jongeren niet direct te betalen is, zeker niet met de stijgende rente en strengere eisen voor een hypotheek. Jongeren verdienen een plek in Heerhugowaard en daarom wil Nederland Duurzaam er de komende vier jaar voor zorgen dat er niet alleen genoeg woningen voor jongeren komen, maar dat deze ook nog eens duurzaam zijn ingericht, zodat wonen zonder energierekening in Heerhugowaard dichterbij komt. Wij willen nu actie voor later, 21 maart, Nederland Duurzaam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *