Na zes jaar nog steeds geen oplossing voor SiU

Na zes jaar nog steeds geen oplossing voor SiU

14 september 2018 Sport 0

Zes jaar lang duurt het traject voor SiU (Sport in Uitvoering) om te komen tot een eigen hal in Heerhugowaard. Zes jaar lang zonder enig resultaat. Nederland Duurzaam vindt dit veel te lang duren en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Met als hoofdvraag: ”Waarom is er na zes jaar nog steeds geen passende oplossing voor SiU?”

Een introductie over SiU is wellicht overbodig aangezien het 750 leden heeft en diverse sportlessen geeft aan inwoners van de jongste tot de oudste generatie. Dan maar een introductie over de situatie van SiU.

SiU heeft zes jaar geleden aangegeven dat zij de wens hebben voor een eigen sporthal die bijdraagt aan de groei van de vereniging, voldoet aan de wensen van de tegenwoordige tijd en waar zij haar spullen centraal kunnen opslaan. Elke dag moeten de vrijwilligers sjouwen met zware en dure attributen, soms naar verschillende locaties, om les te geven. Moet u zich deze situatie bij een voetbalvereniging voorstellen: elke zaterdag en zondag moeten de lijnen worden getrokken, de doelen worden neergezet zodat er gevoetbald kan worden. Na de wedstrijden moet dan ook alles weer opgeruimd zijn. Een onwerkbare situatie.

Met 750 leden is het een grote sportvereniging te noemen, maar met een potentie van 1400 leden zijn zij van zeer toegevoegde waarde om sporten toegankelijk te maken, voor alle leeftijden. 

Maar helaas, diverse gesprekken met de gemeente hebben tot niks geleid. Zelfs het inspreken tijdens een commissievergadering heeft nog tot weinig actie geleid. En zo ontstaat het gevoel dat SiU niet serieus wordt genomen door de gemeente.

In de Raadsagenda 2018-2022 hebben wij met bijna alle partijen afgesproken dat sporten toegankelijk moet zijn en faciliteiten (zoals gymzalen en sporthallen) op orde moeten zijn. Dit biedt dus hoop voor SiU in de zoektocht naar een geschikte sporthal die voldoet aan de wensen.

Daarnaast is er een nieuw college met een nieuwe wethouder Sport, wellicht kan hij er voor zorgen dat er een passende oplossing komt voor SiU en haar leden.

Maar tot die tijd blijven wij dit dossier in de gaten houden en vinden dan ook dat er een passende oplossing moet komen voor SiU en haar leden. Want een sportvereniging met deze omvang draagt zeker bij aan een sportend Heerhugowaard en verdient het daarom om serieus genomen te worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *